Telepati

Telepati er en fantastisk måde at få oplysninger om/fra sit dyr på. Dyr tænker, føler og handler ikke som os mennesker, selvom vi sommetider bliver foranlediget til at tro det. For at få telepatisk kontakt med et dyr kontakter man dyrets gruppesjæl, for derigennem at få de ønskede oplysninger om dyret og dets omgivelser.

Telepati foregår i praksis, hvor jeg er fysisk sammen med dyret, ved at jeg lægger en hånd på dyret, gerne på dets pande, og begynder at lade lys og healende energier gå gennem mig og over i dyret.

Foregår telepatien over et billede, skabe jeg kontakt til dyrets sjæl og sender igen lys og healende energier til dyret. Igennem disse energier og lys kommer der informationer til mig i form af billeder, følelser og fysiske påvirkninger.

Telepati foregår altså ikke som en almindelig samtale mellem to mennesker. Dyret svarer igennem mig på ejerens spørgsmål og kommer oftest selv med informationer. Telepati er brugbar ved traumer, angst, aggressiv adfærd, depressioner og meget andet. Vær opmærksom på, at dit dyr oftest har noget at fortælle dig, også om dig selv. Dyr er yderst sensitive og føler, hvad der rør sig i os og bliver påvirket af det.

Telepatier bliver altid optaget på diktafon og jeg sender så efterfølgende lydfilen via mail til ejeren.