Kinesiologi

Kinesiologi er en videnskab, som vurderer graden af balance i et menneskes eller dyrs energisystem.

Kinesiologien er udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Kinesiologi stammer fra græsk og ”betyder læren om bevægelse”. Man har i kinesiologien kombineret Østens gamle visdom om sygdom og sundhed, med vestens viden om fysiologi, anatomi og kemi. I Østens visdom ser man mennesket som en helhed, hvor alle dele af kroppen forsynes med energi via energibaner også kaldet meridianbaner. Når energien flyder frit i meridianerne er vi i balance, men hvis der kommer blokeringer, hæmmes energistrømmen, og der opstå forskellige symptomer i kroppen.

I kinesiologien bruger man musklerne til at finde ubalancer i kroppen og til at finde ud af, hvad der skal gøres for at bringe kroppen tilbage i balance igen. Det vil sige at man får et fysiologisk / muskulært respons som et feedback fra det hele menneske eller dyr. Dette feedback danner baggrund for valget mellem forskellige blide tekniker. Disse anvendes for at etablere, genoprette eller vedligeholde en god sundhedstilstand samt et godt helbred så når de energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv.

Eller sagt på en anden måde, en kinesiologisk afbalancering går ud på at finde årsagerne til blokeringer og derefter fjerne disse via blide afbalancerings metoder. På den måde får klienten, eller ejeren af dyret, en forståelse for, hvad der har forårsaget ubalancerne, samt redskaber til at undgå at blokeringer opstår igen.
Kinesiologi er altså ikke symptombehandling, kinesiologien går ind og arbejder med årsagerne til at ubalancer i kroppen, og psyken er opstået, og forsøger derefter at fjerne disse ved hjælp af afbalanceringer. Jeg tilbyder kinesiologiske behandlinger til både mennesker og dyr.