Jeg tilbyder

Kinesiologi

Kinesiologi er en videnskab, som vurderer graden af balance i et menneskes eller dyrs energisystem.

Kinesiologien er udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Kinesiologi stammer fra græsk og ”betyder læren om bevægelse”. Man har i kinesiologien kombineret Østens gamle visdom om sygdom og sundhed, med vestens viden om fysiologi, anatomi og kemi. I Østens visdom ser man mennesket som en helhed, hvor alle dele af kroppen forsynes med energi via energibaner også kaldet meridianbaner. Når energien flyder frit i meridianerne er vi i balance, men hvis der kommer blokeringer, hæmmes energistrømmen, og der opstå forskellige symptomer i kroppen.

I kinesiologien bruger man musklerne til at finde ubalancer i kroppen og til at finde ud af, hvad der skal gøres for at bringe kroppen tilbage i balance igen. Det vil sige at man får et fysiologisk / muskulært respons som et feedback fra det hele menneske eller dyr. Dette feedback danner baggrund for valget mellem forskellige blide tekniker. Disse anvendes for at etablere, genoprette eller vedligeholde en god sundhedstilstand samt et godt helbred så når de energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv.

Eller sagt på en anden måde, en kinesiologisk afbalancering går ud på at finde årsagerne til blokeringer og derefter fjerne disse via blide afbalancerings metoder. På den måde får klienten, eller ejeren af dyret, en forståelse for, hvad der har forårsaget ubalancerne, samt redskaber til at undgå at blokeringer opstår igen.
Kinesiologi er altså ikke symptombehandling, kinesiologien går ind og arbejder med årsagerne til at ubalancer i kroppen, og psyken er opstået, og forsøger derefter at fjerne disse ved hjælp af afbalanceringer. Jeg tilbyder kinesiologiske behandlinger til både mennesker og dyr.

Telepati

Telepati er en fantastisk måde at få oplysninger om/fra sit dyr på. Dyr tænker, føler og handler ikke som os mennesker, selvom vi sommetider bliver foranlediget til at tro det. For at få telepatisk kontakt med et dyr kontakter man dyrets gruppesjæl, for derigennem at få de ønskede oplysninger om dyret og dets omgivelser.

Telepati foregår i praksis, hvor jeg er fysisk sammen med dyret, ved at jeg lægger en hånd på dyret, gerne på dets pande, og begynder at lade lys og healende energier gå gennem mig og over i dyret.

Foregår telepatien over et billede, skabe jeg kontakt til dyrets sjæl og sender igen lys og healende energier til dyret. Igennem disse energier og lys kommer der informationer til mig i form af billeder, følelser og fysiske påvirkninger.

Telepati foregår altså ikke som en almindelig samtale mellem to mennesker. Dyret svarer igennem mig på ejerens spørgsmål og kommer oftest selv med informationer. Telepati er brugbar ved traumer, angst, aggressiv adfærd, depressioner og meget andet. Vær opmærksom på, at dit dyr oftest har noget at fortælle dig, også om dig selv. Dyr er yderst sensitive og føler, hvad der rør sig i os og bliver påvirket af det.

Telepatier bliver altid optaget på diktafon og jeg sender så efterfølgende lydfilen via mail til ejeren.

Kranial Osteopati

Det kraniosakrale system er et system, der består af hjernen og rygmarven som ligger badet i cerebrospinalvæsken og er beskyttet af hjernehinderne, kraniet, ryghvirvlerne og korsbenet. Alt dette hænger sammen og hvis de udsættes for mekaniske påvirkninger af mere eller mindre traumatisk art, vil de enkelte strukturer påvirke hinanden indbyrdes.

Det vil sige at hvis man slår sit hoved ellers sit korsben hvad enten man er hest, hund menneske eller baby, så kan det altså få konsekvens for hele det kraniosakrale system.

Osteopati er en medicinsk videnskab, som søger at genskabe menneskets eller dyrets bevægelser og funktion til en harmonisk helhed. Dette indebærer at både blodkar, nerver, organer, lymfe, led og muskler bliver rettet og genskaber den optimlae funktion for det enkelte menneske/dyr i disse strukturer, således at det hele menneske eller dyr bliver en mere harmonisk helhed og at organer og væv bevæger sig i optimal funktion. Ethvert væsen har sine egne unikke svingninger.

Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder lindrer smerter og fjerner de blokeringer, der nedsætter bevægelighed og forhindrer flow i systemet, så der kommer lindring og en optimal funktion.

Der er desværre mange heste der slår hovedet og nakke og har kraniale problemer. De kan slå hovedet i en stald med jernbjælker, trække hovedet tilbage og slå hovedet i boksdøren, trække sig fri af en spiltov, trailerskader, grimeskader på fold i leg eller uheld osv.

Da hele hestens overlinie er den midterste del af det kraniosakrale system, vil evnen til at løfte ryggen være påvirket, hvis hesten har slået sit hoved. Påvirkes hjernehinden i kraniet, trækker det i hele hinden som løber langs med rygmarven og fæstner på undersiden af korsbenet. Dvs hele overlinien bliver for kort, og samlingen foregår kun imod modstand og hesten bruger alt for mange kræfter, hvis den overhovedet kan.

Det kalder Sidsel Sommer et durasyndrom – og det er der rigtigt mange heste der har. Så hvis din hest har slået hovedet eller den har en alt for stram overlinie, uden synderlig forklaring, så kan en behandlet af det kraniosakrale system, retter det op.
Hestens kæbe hænger også sammen med resten af kraniet, så hvis du har haft tandlægebesøg, kan det være en ide at få sluppet kraniet, da en mundspærre og en bedøvelse oveni kan være en noget voldsom affære for kraniet.

Headshakere er heste der uden forklaring ryster ufrivilling på hovedet. Det kan være virus og allergi, men det kan også være at hesten har slået sit hoved og nakke. Disse heste er meget nemme at behandle, hvis det diagnosticeres korrekt.

Healing af dyr

Ved hjælp af healing er det muligt at nå ind til dit dyr på en blid og nænsom måde. Ved at tilføre healende energier til dyret skabes der balance i chakrasystemet som vil tilføre energi til dit dyr, og samtidig aktiverer dyrets egen selvhelbredelse.

Jeg kan igennem min healing af dit dyr, få indblik i årsagen til at en ubalance er opstået. For derefter at finde frem til hvad du som ejer kan gøre for at hjælpe dit dyr, til at opnå bedre velvære og balance, I healing ser man på årsagen til problemets opståen, healing er derfor ikke kun symptombehandling.

En healing er en proces der sættes i gang, og effekt af healingen kan opserveres fra man begynder at heale og op til 2 uger efter, så i dette tidsrum kan der opstår reaktioner på healingen.

Healing foregår ved at jeg berører dit dyr. Via berøringen af energicentrene i kroppen, får jeg informationer om dyrets tilstand. Jeg går derefter ind på energicentrene og tilføjer den manglende energi eller udløser den ophobede energi samt fjerner tanke eller følelsesmæssige blokeringer. Derved opstår der balance i kroppens chakrasystem og dyret bliver i stand til at genetablere og opretholde sit oprindelige energi niveau.

Fjernhealing

En healing kan også foretages over afstand. Fjernhealing kan bruges hvis der ikke er mulighed for at jeg kan være fysisk sammen med dyret. Jeg skal for at foretage en fjernhealing, have dyrets art, navn og race. Et billede af dyret vil også være en hjælp, men er ikke nødvendig. Ved fjernhealing har afstande ingen betydning.

Fodertest

Jeg tester op om dit dyr kan tåle og udnytte det foder det får. Ligeledes tester jeg op om dit dyr mangler nogle vitaminer eller nogle mineraler. En foder test kan være interessant ved allergier og ved uhensigtsmæssig adfærd.

Equine Touch

Equine touch tilbydes til mine hestekunder, som en del at afbalanceringen ved en kinesiologisktest. Jeg tilbyder ikke en hel behandling med Equine touch, men hvis dette har interesse, eller er nødvendigt, kan jeg anbefale en god Equine touch behandler